To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player to view it.

Homepage Rules Games Fixtures and Results Club News and Sponsors Contact 

Rules

CYNGHRAIR PELDROED IEUENCTID CERRIG AR CYLCH 2013CERRIG AND DISTRICT JUNIOR FOOTBALL LEAGUEGEMAU / GAMESBl /Yr 4 and und/ac iau Matches - Maint pel = 3 / Ball size = 315 munudau bob ffordd/minutes each wayGol geidwad yn cael cicio allan oi ddwylo/GK can kick ball out of hands Yr 4 and underGemau Bl/Yr 5/6 - Maint pel = 4 / Ball size = 420 munud bob ffordd /Games -20mins each wayBl 5/6 Gol geidwad i daflu bel allan heblaw ciciau gol (ar llawr)Yr 5/6 GK to throw ball out except for goal kicks (on ground)No penalties-Indirect free kicks only taken from 3ydsGoal area marked with different colour cones and up to corner posts/Ardal y gol i’w farcio gyda wahanol liwiau o conau hyd at y pyst corneli. Dim ciciau o’r smotyn, Ciciau anuniongyrchol yn unig o 3 llathenMaint y cae / Pitch size – 40yds x 30yds ( recommended / argymell )Uchafswm chwaraewyr/Maximum players Yr 4+under/Bl 4 a llai - 6 a Bl/Yr 5/6 - 8Tim cartref i drefnu’r gem a reffari a ffonio Huw, Corwen hefo’r canlyniad ar ol y gem neu erbyn diwedd yr wythnos.Home team to arrange game and referee and phone the result to Huw, Corwen after the game or by the end of the week.

RulesCroeso i Glwb Pel Droed Llandrillo

Football for all