To see all content, you will need the current version of Adobe Flash Player to view it.

Homepage Rules Games Fixtures and Results Club News and Sponsors Contact 

Games

Ni fydd goliau yn cael ei cyfri yn y gyngrair, dim ond yn y gwpan lle bydd cic or smotyn os fydd y goliau yn gyfartal.There is no goal difference counted in the league, only in the cup, where penalties will be taken if the goal difference is drawn.Pob cic canol i fod yn ddwy symudiad / Centre pass includes two touchesPob chwaraewr i wisgo “shinpads” / All players to wear shinpadsPob reffari i fod o leiaf 16 oed All referees must be at least 16 years oldBydd nifer o chwaraewyr sy’n chwarae i’w gytuno rhwng y ddau rheolwr, gyda o leiaf pump ac uchafswm o wyth yn y timDiwrnod cwpan y ffeinal – Dydd Sadwrn 14 Gorffennaf -Cup finals day - Saturday 12 July 2014Raffl/Raffle –Llandrillo mewn gofal or raffl / in charge of raffle ? Pob clwb i rhoi gwobr i’r raffl os gwelwch yn dda ? All clubs to donate raffle prize please ?

GamesCroeso i Glwb Pel Droed Llandrillo

Football for all